Bemötande av personer med demens. Föreläsning i Lund 11 och 12 mars

10.45-11.30 Dagny Vikström Leg. Arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun
Bemötande och förhållningssätt till personer med demens
Hur kan vi hjälpa personer med demens att behålla sin värdighet och självkänsla när minnet sviker, det är svårt att hitta, att känna igen folk och föremål, att förstå och förklara sig. Hur kan vi hjälpa personer som missförstår, är rädda och misstänksamma och inte har insikt om sitt eget sjukdomstillstånd. Hur kan vi möta och kommunicera och skapa ett positivt klimat och förtroende. Hur kan vi stödja personer med demens i vardagen så de kan uppleva livsglädje och välbefinnande, trots sin kognitiva svikt.

FokusHjälpmedel Sparbanken Skåne Arena i Lund

http://www.medtechhjalpmedel.se/

Glömsk och mycket mera

Många kom och åt soppa och lyssnade på föreläsningen för allmänheten som handlade om:

Hur kan vi hjälpa personer med demens att bevara sin värdighet och känna livsglädje och välbefinnandende.

Jag behövde bara gå över gatan till den vackra EFS kyrkan i Luleå. Min kortaste resväg för att föreläsa.

NÅ Nå fram och få kontakt

Se till att få kontakt och något slags samförstånd innan du sätter igång med ditt ärende.Att nå fram till människan som finns där bakom  hinder och oförmåga.

Bilden är från Äldreomsorgsdagarna i Stockholm 27 oktober 2017. Min katt sitter avvaktande uppe på hyllan, det är några steg att ta innan den kommer med i duschen.

 

Att bevara sin värdighet Äldreomsorgsdagarna i Stockholm

Min rubrik på Äldreomsorgsdagarna var

Att bevara sin värdighet.

Hur kan du bidra till att personen med demenssjukdom får behålla sin självkänsla. Att personen får känna livsglädje och välbefinnande. Hur kan du genom att undvika tillrättavisningar skapa en mer harmonisk dag för både den äldre och dig som arbetar med att ge omsorg.. En föreläsning om vikten att  vara närvarande i nuet och om förhållningssätt och metoder som hjälper dig att skapa meningsfulla stunder i vardagen. Ca 300 personer valde mitt seminarium, det var kul.

Demensdagny är på gång igen

Mer än ett år har gått utan att jag uppdaterad denna sida med en enda rad. Nu ska det bli andra bullar. Jag har almanackan full med planerade föreläsningar i höst och några nästa år, och får ständigt möta människor som på olika sätt jobbar för att förbättra demensvården. Det är inspirerande och hoppingivande.

 

Sunderby sjukhus Luleå

Det planeras för uppstart av 5 vårdplatser för patienter med BPSD problematik på GAVA

Två utbildningstillfällen ordnas med fokus på bemötande

För ökad förståelse för och tips om hur vi ska bemöta patienterna för att inte kränka, för att patienterna ska få behålla sin värdighet och undvika aggression