Glömsk och mycket mera

Många kom och åt soppa och lyssnade på föreläsningen för allmänheten som handlade om:

Hur kan vi hjälpa personer med demens att bevara sin värdighet och känna livsglädje och välbefinnandende.

Jag behövde bara gå över gatan till den vackra EFS kyrkan i Luleå. Min kortaste resväg för att föreläsa.

NÅ Nå fram och få kontakt

Se till att få kontakt och något slags samförstånd innan du sätter igång med ditt ärende.Att nå fram till människan som finns där bakom  hinder och oförmåga.

Bilden är från Äldreomsorgsdagarna i Stockholm 27 oktober 2017. Min katt sitter avvaktande uppe på hyllan, det är några steg att ta innan den kommer med i duschen.

 

Att bevara sin värdighet Äldreomsorgsdagarna i Stockholm

Min rubrik på Äldreomsorgsdagarna var

Att bevara sin värdighet.

Hur kan du bidra till att personen med demenssjukdom får behålla sin självkänsla. Att personen får känna livsglädje och välbefinnande. Hur kan du genom att undvika tillrättavisningar skapa en mer harmonisk dag för både den äldre och dig som arbetar med att ge omsorg.. En föreläsning om vikten att  vara närvarande i nuet och om förhållningssätt och metoder som hjälper dig att skapa meningsfulla stunder i vardagen. Ca 300 personer valde mitt seminarium, det var kul.

Demensdagny är på gång igen

Mer än ett år har gått utan att jag uppdaterad denna sida med en enda rad. Nu ska det bli andra bullar. Jag har almanackan full med planerade föreläsningar i höst och några nästa år, och får ständigt möta människor som på olika sätt jobbar för att förbättra demensvården. Det är inspirerande och hoppingivande.

 

Sunderby sjukhus Luleå

Det planeras för uppstart av 5 vårdplatser för patienter med BPSD problematik på GAVA

Två utbildningstillfällen ordnas med fokus på bemötande

För ökad förståelse för och tips om hur vi ska bemöta patienterna för att inte kränka, för att patienterna ska få behålla sin värdighet och undvika aggression

Regionmöte i Urologi på Kulturens hus i Luleå

, En del av patienterna på Urologklinikerna har en demenssjukdom eller konfusion eller  depression eller något annat som gör att de inte minns, inte hittar, har svårt att förstå, är insiktslösa, misstänksamma eller rädda. Förutsättningarna for att genomföra behandlingar och ge god omvårdnad försvåras och det kan ibland kännas helt omöjligt att hjälpa.

Jag hade förmånen att få tala om bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom. Det kändes bra för deltagarna var så mottagliga, visade igenkänning  och hade lätt till skratt mitt i det alvarliga.