Demensdagny är på gång igen

Mer än ett år har gått utan att jag uppdaterad denna sida med en enda rad. Nu ska det bli andra bullar. Jag har almanackan full med planerade föreläsningar i höst och några nästa år, och får ständigt möta människor som på olika sätt jobbar för att förbättra demensvården. Det är inspirerande och hoppingivande.

 

Sunderby sjukhus Luleå

Det planeras för uppstart av 5 vårdplatser för patienter med BPSD problematik på GAVA

Två utbildningstillfällen ordnas med fokus på bemötande

För ökad förståelse för och tips om hur vi ska bemöta patienterna för att inte kränka, för att patienterna ska få behålla sin värdighet och undvika aggression

Regionmöte i Urologi på Kulturens hus i Luleå

, En del av patienterna på Urologklinikerna har en demenssjukdom eller konfusion eller  depression eller något annat som gör att de inte minns, inte hittar, har svårt att förstå, är insiktslösa, misstänksamma eller rädda. Förutsättningarna for att genomföra behandlingar och ge god omvårdnad försvåras och det kan ibland kännas helt omöjligt att hjälpa.

Jag hade förmånen att få tala om bemötande och förhållningssätt till personer med demenssjukdom. Det kändes bra för deltagarna var så mottagliga, visade igenkänning  och hade lätt till skratt mitt i det alvarliga.

 

Temadag i Oslo Hvordan möter vi og kommuniserer vi med personer med demens

Hallo Oslo here I come!  Det skall bli så spännande att för första gången föreläsa på mitt modersmål, det vill säga tröndersk dialekt. Saken är den att en del norrmän förstår bättre svenska än trönder, så det gör nog inget om jag blandar när jag ska tala om Hvordan möter vi og kommuniserer vi med personer med demens

Temadagen är gratis och anordnas av Abilia i Engelsborgs resurssenter i Oslo den 26/2, 2015

https://www.facebook.com/events/602897816465823/?ref=22

 

 

Piperska muren

Piperska muren! Ett roligt namn på ett mysigt hus där jag har varit och föreläst nån gång förut. Det kändes lite tungt att stiga upp 4.30 och åka ned till Stockholm på morgonen, lite förkyld också. Men all tunghetskänsla försvann när jag fick träffa så många kunniga och entusiastiska arbetsterapeuter och sjukgymnaster som deltog i konferensen Rehabilitering av äldre 2014 www.conductive.se

Om demens med Arbetsterapeuter på Sundsvall sjukhus

Oavsett vilken avdelning på sjukhuset man jobbar på så kommer det personer som förutom det de akut söker för kan ha en demenssjukdom, inte på BB kanske, men absolut på gyn. Det händer ofta att demenssjukdomen blir förbisedd och patienten får inte den hjälp som  behövs.

Hur guida när förståelse och insikt är nedsatt

Hur  tolka signaler och analysera vad som är hindret för en viss aktivitet

Hur hitta vägar att hjälpa på ett sånt sätt, så personen med demens får behålla sin värdighet och självrespekt

Om maten blir stående kvar på brickan betyder det sällan att en person med demens har bestämt sig för att inte äta, utan det kan vara många olika svårigheter som hindrar dem. Om du inte förstår att det är mat som serveras och inte känner igen det du ser eller har svårigheter att hantera kniv, sked och gaffel så blir det ingenting av att äta. Mer än en gång har jag sett att maten har burits ut orörd på sjukhus och lämnat en hungrig patient med lågt socker och ytterligare förvirring till följd

Arbetsterapeuten har helhetssyn