Att bevara sin värdighet Äldreomsorgsdagarna i Stockholm

Min rubrik på Äldreomsorgsdagarna var

Att bevara sin värdighet.

Hur kan du bidra till att personen med demenssjukdom får behålla sin självkänsla. Att personen får känna livsglädje och välbefinnande. Hur kan du genom att undvika tillrättavisningar skapa en mer harmonisk dag för både den äldre och dig som arbetar med att ge omsorg.. En föreläsning om vikten att  vara närvarande i nuet och om förhållningssätt och metoder som hjälper dig att skapa meningsfulla stunder i vardagen. Ca 300 personer valde mitt seminarium, det var kul.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *