Våld mot äldre

Låt oss hjälpas åt att med kärlek och värme bemöta personer med demens. En till synes agressiv handling från deras sida beror oftast på rädsla, ett adekvat försvar utifrån hur personen tolkar situationen. Jag föreläser i ämnet på Universitetssjukhuset i Malmö 1 nov. 2011

Strängeligen förbjudet med hund eller katt

Om en gammal människa stryker en annan gammal människa på kinden eller ennu värre försöker ge en puss, löper hon/han stor risk  att bli anmäld för sexuella trakasserier, om personen bor på ett äldreboende alltså. Men en hund eller en katt kanske man kan få stryka? Nej, på de flesta äldreboenden i Luleå är det förbjudet med djur, och inga fler tillstånd ska ges.

Hur hårt ska dom gamla hållas?

Vad säger lagen om kärlek på hemmet

Gun Aremyr svarar på fråganvad lagen säger om kärlek på särskilt boende mellan två personer som eventuellt förväxlar varandra med sin avlidne make och maka:

”Det finns inget lagligt stöd för att hindra två personer som fattat tycke för varandra att utveckla den relationen. Att skydda en person som utsätts för sexuella närmanden mot sin vilja är en helt annan sak.

Dessa två personer har rätt att kalla varandra för vilket som helst namn. De befinner sig i nuet och om båda ser den andre som den partner de önskar har vi enbart plikt att underlätta den relationen.

Det är inte helt ovanligt att personer gifter om sig efter att deras äkta hälft avlidit. Varför skulle just dessa två personer hindras från att njuta av en annan persons omsorg och kärlek????

Varje medborgare har gentemot det allmänna ett skydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp och frihetsberövanden (2 kap. 6, 8 § regeringsformen). Både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att all vård och omsorg skall ges med respekt för den enskildes bestämmanderätt. Ingen av lagarna ger stöd för begränsningar i den personliga rörelsefriheten eller för användning av tvångsåtgärder. En tvångsåtgärd skulle vara att hindra någon från en sexuell relation med någon som hon(i detta fall) upplever som sin make. Om mannen hade tvingat sig på henne hade det varit en helt annan sak. Om kvinnan hade tvingat sig på mannen likaså.”

Med vänliga hälsningar

Gun Aremyr

www.gunaremyr.se

 

 

Kärlek på hemmet

Det är inte lätt att vara gammal nu. Skulle någon hitta en annan gammal människas hand att hålla i eller ett bröst att luta sig mot, så haglar anmälningarna av olika slag. Det finns till och med dom som vill att äldreboenden ska delas i mannliga och kvinnliga avdelningar för att säkerställa att inte personer med olika kön kommer i kontakt med varandra.