Bemötande av personer med demens. Föreläsning i Lund 11 och 12 mars

10.45-11.30 Dagny Vikström Leg. Arbetsterapeut och tidigare Demensvårdsutvecklare i Luleå kommun
Bemötande och förhållningssätt till personer med demens
Hur kan vi hjälpa personer med demens att behålla sin värdighet och självkänsla när minnet sviker, det är svårt att hitta, att känna igen folk och föremål, att förstå och förklara sig. Hur kan vi hjälpa personer som missförstår, är rädda och misstänksamma och inte har insikt om sitt eget sjukdomstillstånd. Hur kan vi möta och kommunicera och skapa ett positivt klimat och förtroende. Hur kan vi stödja personer med demens i vardagen så de kan uppleva livsglädje och välbefinnande, trots sin kognitiva svikt.

FokusHjälpmedel Sparbanken Skåne Arena i Lund

http://www.medtechhjalpmedel.se/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *