Bemötande och förhållningssätt i vården av personer med demenssjukdom

Föreläsning i Kramfors och Härnösand

Bemötande och förhållningssätt i vården av personer med demenssjukdom, Dagny Vikström.

Hur bemöter och kommunicerar vi med Kalle och Ebba när deras minne är nedsatt? När de inte längre hittar i sin omgivning, inte klarar av praktiska göromål i vardagen och när de inte förstår vad omgivningen menar? Dagny kommer att ge oss nycklar till ett bra bemötande och ett förhållningssätt som hjälper personen med demens att behålla sin värdighet, självkänsla och identitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *