Temadag i Oslo Hvordan möter vi og kommuniserer vi med personer med demens

Hallo Oslo here I come!  Det skall bli så spännande att för första gången föreläsa på mitt modersmål, det vill säga tröndersk dialekt. Saken är den att en del norrmän förstår bättre svenska än trönder, så det gör nog inget om jag blandar när jag ska tala om Hvordan möter vi og kommuniserer vi med personer med demens

Temadagen är gratis och anordnas av Abilia i Engelsborgs resurssenter i Oslo den 26/2, 2015

https://www.facebook.com/events/602897816465823/?ref=22

 

 

Piperska muren

Piperska muren! Ett roligt namn på ett mysigt hus där jag har varit och föreläst nån gång förut. Det kändes lite tungt att stiga upp 4.30 och åka ned till Stockholm på morgonen, lite förkyld också. Men all tunghetskänsla försvann när jag fick träffa så många kunniga och entusiastiska arbetsterapeuter och sjukgymnaster som deltog i konferensen Rehabilitering av äldre 2014 www.conductive.se

Om demens med Arbetsterapeuter på Sundsvall sjukhus

Oavsett vilken avdelning på sjukhuset man jobbar på så kommer det personer som förutom det de akut söker för kan ha en demenssjukdom, inte på BB kanske, men absolut på gyn. Det händer ofta att demenssjukdomen blir förbisedd och patienten får inte den hjälp som  behövs.

Hur guida när förståelse och insikt är nedsatt

Hur  tolka signaler och analysera vad som är hindret för en viss aktivitet

Hur hitta vägar att hjälpa på ett sånt sätt, så personen med demens får behålla sin värdighet och självrespekt

Om maten blir stående kvar på brickan betyder det sällan att en person med demens har bestämt sig för att inte äta, utan det kan vara många olika svårigheter som hindrar dem. Om du inte förstår att det är mat som serveras och inte känner igen det du ser eller har svårigheter att hantera kniv, sked och gaffel så blir det ingenting av att äta. Mer än en gång har jag sett att maten har burits ut orörd på sjukhus och lämnat en hungrig patient med lågt socker och ytterligare förvirring till följd

Arbetsterapeuten har helhetssyn

Positiv utvärdering av inspirationsdagar i Kramfors och Härnösand

Det är inte så stor skillnad på personer med demens och oss som
räknar oss som friska. För tänk så gott det gör med lite
uppskattning. Det var riktigt uppmuntrande och välgörande att läsa den positiva
utvärderingen från de ca 200 deltagarna i inspirationsdagarna i Västernorrland
Det bästa är att de som känner igen sig i mina exempel och håller
med, är personer som själva redan har ett bra bemötande och
förhållningssätt med värme och respekt. Det är roligt att vi kan
hålla ihop och övervinna alla krafter som  vill dra ner demensvården
med suck och stön.

Riktigt kul att vara med på detta som Ann-Marie Westerlund Länssamordnare / Utvecklingsledare Demens   i Västernorrland,   hade ordnat så fint.

Jag har lagt ut synpunkter från utvärderingarna under fliken ”Om Dagny”

 

 

Bemötande och förhållningssätt i vården av personer med demenssjukdom

Föreläsning i Kramfors och Härnösand

Bemötande och förhållningssätt i vården av personer med demenssjukdom, Dagny Vikström.

Hur bemöter och kommunicerar vi med Kalle och Ebba när deras minne är nedsatt? När de inte längre hittar i sin omgivning, inte klarar av praktiska göromål i vardagen och när de inte förstår vad omgivningen menar? Dagny kommer att ge oss nycklar till ett bra bemötande och ett förhållningssätt som hjälper personen med demens att behålla sin värdighet, självkänsla och identitet.

Toppmöten i demensvården

Toppmöten i demensvården 

Tid 10 och 11 februari 2014, kl. 08-00-12.00 samt 13.00-17.00 båda dagarna, 4 halvdagspass

Plats: Eda Folkets Hus, Storgatan 20, Charlottenberg

Program
* Hur bemöta och kommunicera med personer som inte minns, inte hittar, inte klarar praktiska göromål i vardagen, som inte förstår, som missuppfattar, som har svårt med tidsuppfattning
* Hur förhålla sig när personer med demens är insiktslösa och kanske motsätter sig den hjälp de så väl behöver
* Hur ska vi göra så personer med demens får bevara sin värdighet, självkänsla och identitet
* Hur ska vi göra för att ge en personcentrerad vård och omsorg, enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010)
Ingen avgift uttages. Fika ingår. Del av det kommungemensamma arbete med implementering av de nationella riktlinjerna.
Välkommen!
Med vänliga hälsningar
Eda kommun i samarbete med Styrgruppen, kommungemensamt arbete demens