Om demens med Arbetsterapeuter på Sundsvall sjukhus

Oavsett vilken avdelning på sjukhuset man jobbar på så kommer det personer som förutom det de akut söker för kan ha en demenssjukdom, inte på BB kanske, men absolut på gyn. Det händer ofta att demenssjukdomen blir förbisedd och patienten får inte den hjälp som  behövs.

Hur guida när förståelse och insikt är nedsatt

Hur  tolka signaler och analysera vad som är hindret för en viss aktivitet

Hur hitta vägar att hjälpa på ett sånt sätt, så personen med demens får behålla sin värdighet och självrespekt

Om maten blir stående kvar på brickan betyder det sällan att en person med demens har bestämt sig för att inte äta, utan det kan vara många olika svårigheter som hindrar dem. Om du inte förstår att det är mat som serveras och inte känner igen det du ser eller har svårigheter att hantera kniv, sked och gaffel så blir det ingenting av att äta. Mer än en gång har jag sett att maten har burits ut orörd på sjukhus och lämnat en hungrig patient med lågt socker och ytterligare förvirring till följd

Arbetsterapeuten har helhetssyn

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *