Personcentrerad omvårdnad enligt Nationella riktlinjer 2010

Personcentrerad omvårdnad enligt riktlinjerna  s. 21

Den personcentrerade omvårdnaden innebär att personalen inom hälso och sjukvården och socialtjänsten:

-bemöter personen med demenssjukdom som en person med upplevelser,, självkänsla,och rättigheter trots avtagande funktioner

-strävar efter att förstå vad som är bäst för den demenssjuke utifrån dennes perspektiv

-värnar den demenssjukes självbestämmande och möjligheter till medbestämmande

-Ser den demenssjuke som en aktiv samarbetspartner

-Bekräftar den demenssjuke i dennes upplevelse av världen

-Strävar efter att involvera den demenssjukes sociala nätverk i vården och omsorgen

-försöker upprätta en relation till den demenssjuke

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *