Sjuksköterskeutbildningen på Luleå tekniska universitet

Så fick jag åter igen möta ungdomarna som håller på att utbilda sig, i detta fall till sjuksköterskor. Det är väldigt inspirerande och det känns så meningsfullt att ägna några timmar åt ett resonemang kring själva mötet med patienten. Att hitta vägar till goda stunder även när vi möter en patient med kognitiv svikt där kommunikationen försvåras av både misstänksamhet och insiktsbrist

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *